Europos Sąjungos lėšomis Klaipėdos medicininės slaugos ligoninė pagerino paliatyviosios pagalbos paslaugas

28 balandžio, 2022

 2022 m. balandžio mėn. finišavo prieš dvejus metus Klaipėdos medicininės slaugos ligoninės pradėtas Europos kaimynystės programos projektas „Slaugos ir paliatyviosios pagalbos paslaugų plėtra pasienio regione“, finansuojamas Europos Sąjungos (ES)lėšomis. Europos Sąjunga programos „Slaugos ir paliatyviosios pagalbos paslaugų plėtra pasienio regione“ finansavimui skyrė 986 691 EUR, projekto įgyvendinimo trukmė – 24 mėnesiai. Projekto tikslas – pagerinti teikiamų paliatyviosios pagalbos paslaugų kokybę, prieinamumą, įgyvendinant visuomenės informavimo ir švietimo veiklą.

Įgyvendinant projektą teko orientuotis pagal esamą situaciją – koreguoti projekto priemones dėl staiga užgriuvusios koronoviruso pandemijos, su ja susijusių karantinų, savas pataisas į projekto eigą jau jo pabaigoje įnešė ir Rusijos sukeltas karas Ukrainoje. Tačiau galima pasidžiaugti, kad projektas įgyvendintas sėkmingai, paliatyviosios pagalbos paslauga Klaipėdos medicininėje slaugos ligoninėje tapo kokybiškesnė, sudarytos geresnės sąlygos gydyti ir slaugyti pacientus, taip pat patogiau ir lanksčiau dirbti medicinos personalui. Į paliatyviosios pagalbos komandą įtraukiami artimieji, savanoriai, visuomenė daugiau sužinojo apie paliatyviosios pagalbos paslaugą per projekto viešinimo priemones.

Kokius pagrindinius darbus atlikome?

Palatų remontas

Suremontuotos Klaipėdos medicininės slaugos ligoninės paliatyviosios pagalbos korpuso (K. Donelaičio g. 15 A) patalpos: atnaujinta grindų, sienų danga. Į atnaujintas ir kitas paliatyviosios slaugos palatas atgabentos ir sustatytos naujos šiuolaikiškos slaugos priemonės – tai 30 funkcinių lovų su kompresiniais čiužiniais nuo pragulų ir 30 naujų spintelių prie lovų.

Nauja medicininė įranga

Be kita ko, pagal šį projektą numatyta įsigyti naujos medicininės ir kitos įrangos paketą. Įsigytas venų ieškiklis, funkcinės, reguliuojamos lovos su čiužiniais, priemonių sąraše ir automatiniai defibriliatoriai, deguonies koncentratoriai, švirkštinės pompos, seilių ir gleivių siurbikliai, fizioterapinė įranga, elektrokardiografai ir kt. Dar viena naujovė – ypatingai sunkių pacientų, kuriems taikoma dirbtinė plaučių ventiliacija, slauga – įsigyta ir praktikoje jau naudojama dirbtinės plaučių ventiliacijos įranga. Pagalvota ir apie pacientų laisvalaikį – palatose įrengti televizoriai. Visos šios priemonės suteikia galimybę kiekvienam sunkiai sergančiam žmogui Klaipėdos medicininės slaugos ligoninėje gauti kokybiškas ir savalaikes paliatyviosios slaugos paslaugas.

Nauja buities, biuro įranga

Pacientų palatose pakabinta 15 televizorių, nupirkti 4 nauji šaldytuvai pacientų reikmėms, indaplovė, nauja galinga skalbimo mašina. Gydytojai aprūpinti naujais kompiuteriais, spausdintuvu, kita nauja biuro įranga.

Mokymai

 Surengti dveji teoriniai ir praktiniai mokymai ligoninėje apie sunkiai sergančių žmonių slaugą, paliatyviosios pagalbos valdymo modelį, saugią slaugą, savanorių įtraukimą į paliatyviosios slaugos pagalbos komandas. Kiekviename mokymų etape dalyvavo po 20 klausytojų: slaugos specialistų, kineziterapeutų, ligonių artimųjų, savanorių. Įgyvendintos keturios mokymo programos: „Sunkiai sergančio žmogaus slaugos aspektai“ , „Savanorių patirtis, teikiant paliatyviąją pagalbą“, „Ergonomika slaugoje“, „Paliatyviosios pagalbos paslaugų valdymas“.

Švietėjiška veikla

Išleista 1000 vnt. lankstinukų apie paliatyviosios pagalbos naudą ir svarbą.

Surengta tarptautinė konferencija nuotoliniu būdu.

Pagaminti trys stendai apie ligoninėje vykdomą Europos Sąjungos finansuojamą projektą.

Sukurti ir publikuoti straipsniai apie ligoninės vykdomą projektą „Slaugos ir paliatyviosios pagalbos paslaugų plėtra pasienio regione“, finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis, kurie buvo publikuojami „Klaipėdos”, „Vakarų ekspreso“ dienraščiuose, ligoninės interneto svetainėje bei ligoninės „Facebook“ profilyje.

Sukurtas 5 minučių profesionalus vaizdo klipas apie tai, kaip teikiama paliatyvioji pagalba. Vaizdo klipas publikuojamas „Youtube“ kanale, ligoninės interneto svetainėje skyrelyje „Projektai“  ir ligoninės „Facebook“profilyje.

Išleistos keturios metodinės rekomendacijos – knygelės 2000 vnt. egzempliorių tiražu.  Knygelių pavadinimai:  „Paliatyviosios pagalbos paslaugų valdymas“,  „Savanoriška patirtis teikiant paliatyviąją pagalbą“, „ Raumenų ir kaulų prevencija slaugytojo darbe“, „Sunkiai sergančio žmogaus slaugos aspektai“. Knygeles rengė Klaipėdos medicininės slaugos ligoninės specialistai, maketavo ir spausdino  UAB „Valdo leidykla“ Ukmergėje. Patogaus formato, spalvingos knygelės įdomios ir turiniu – tai ne vien tekstai, bet ir informatyvios lentelės, iliustracijos, pavyzdžiai, nuotaikingi paveikslėliai. Leidinukai papuošti saulėgrąžos žiedu – tai paliatyviosios pagalbos simbolis.

Šios knygelės bus ne tik atspausdintos, bet ir publikuojamos ligoninės interneto svetainėje (www.kmslig.lt), tad bus bet kada pasiekiamos norintiems specialistų patarimų dėl paliatyviosios slaugos teikimo savo artimam ar pacientui.

Projekto pabaigos žodis

„Paliatyviųjų ligonių pas mus daugėja ir daugės. Sunkių ligonių po insultų, infarktų, traumų, sergančių onkologinėmis ir kitomis ligomis, esančių komos būklės turime kiekviename ligoninės skyriuje, užpildytos visos paliatyviajai pagalbai skirtos lovos “,- sako Klaipėdos medicininės slaugos ligoninės vyriausioji slaugos administratorė Tatjana Litoš. Klaipėdos medicininėje slaugos ligoninėje, teikiančioje slaugos ir palaikomo gydymo paslaugas, pastaruoju metu ypač stiprinamos paliatyviosios pagalbos klaipėdiečiams paslaugos. Aukštesnės šių paslaugų kokybės padėjo pasiekti dvejus metus ligoninėje vykdomas Europos Sąjungos (ES) finansuojamas projektas „Slaugos ir paliatyviosios pagalbos paslaugų plėtra pasienio regione“. Pasak T. Litoš, paliatyviųjų pacientų priežiūra reikalauja itin didelio viso medicinos personalo dėmesio, komandinio darbo, nuolat atnaujinamų žinių bei specifinių įgūdžių, šiuolaikiškos slaugos ir medicininės įrangos panaudojimo.

Vykdant Europos kaimynystės priemonės projektą „Slaugos ir paliatyviosios pagalbos paslaugų plėtra pasienio regione“ vienas iš uždavinių buvo įtraukti į paliatyviosios pagalbos procesą savanorius. „Turime ir ilgalaikių savanorių, padedančių jau ne vienerius metus. Itin džiugu, kad savanorystės noriai imasi jaunimas. Ligoninėje praktiką atlikusios Klaipėdos universiteto ruošiamos būsimosios slaugytojos panoro ir po praktikos savanoriauti ligoninėje“,- sakė T. Litoš.

ES finansuojamame projekte „Slaugos ir paliatyviosios pagalbos paslaugų plėtra pasienio regione“ (2020 – 2022 m.) numatyti darbai buvo vykdomi atkaklaus ligoninės specialistų, medicinos darbuotojų darbo dėka. Pagerėjusias gydymo ir hospitalizavimo sąlygas jau teigiamai įvertino pacientai, o gydytojai ir slaugytojai džiaugiasi gauta nauja slaugos, gydymo ir kita įranga, kuri akivaizdžiai palengvina ir pagerina sunkių ligonių priežiūrą, slaugą ir gydymą.

Ši publikacija buvo parengta padedant Europos Sąjungai. Už publikacijų turinį atsako tik VšĮ Klaipėdos medicininės slaugos ligoninė ir jis negali būti laikomas atspindinčiu Europos Sąjungos požiūrį.

Klaipėdos medicininės slaugos ligoninės informacija

Skip to content