Klaipėdos medicininės slaugos ligoninė


 
 

Klaipėdos medicininės slaugos ligoninė pradėjo pirmąjį projekto pagal Lietuvos-Rusijos tarpvalstybinio bendradarbiavimo programą 2014–2020 m. pasienio zonose, kuris finansuojama Europos Sąjungos lėšomis, įgyvendinimo etapą.

Projektą „Slaugos ir paliatyviosios pagalbos paslaugų plėtra pasienio regione“ (LT – RU -2-082) Klaipėdos medicininės slaugos ligoninė 2020-2021 m. vykdys kartu su Kaliningrado srities valstybinės sveikatos priežiūros įstaiga „Miesto ligoninė Nr. 2“ (Rusija).

Birželio 10 d. įvyko pirmasis projekto įgyvendinimo grupės susitikimas nuotoliniu būdu. Susitikimo metu buvo aptartos kiekvieno partnerio sudarytos projekto darbo grupės ir paskirstytos projekte vykdomos funkcijos, apžvelgti komunikacijos, bendro finansavimo, viešojo pirkimo procedūrų klausimai, planuojami artimiausi renginiai. Įvadinė projekto konferencija buvo numatyta šių metų liepos mėnesį, tačiau dėl esamos epidemiologinės situacijos Lietuvoje ir Rusijoje nutarta konferenciją nukelti vėlesniam laikui. Pasitarimo metu nutarta, jog darbinis seminaras Lietuvoje turėtų vykti šių metų lapkritį, Lietuvos medikų stažuotė Rusijoje bei specialistų ir tikslinės grupės mokymai Lietuvoje - šių metų spalio mėnesį, tikslias datas suderinant vėliau.

 

Du partneriai iš Lietuvos ir Rusijos - viešoji įstaiga Klaipėdos medicininės slaugos ligoninė ir Kaliningrado srities valstybinės sveikatos priežiūros įstaiga „Miesto ligoninė Nr. 2“ siekia pagerinti paliatyviųjų paslaugų kokybę ir padidinti pacientų, kuriems teikiama patobulinta paliatyvioji pagalba, skaičių. Įgyvendinant projektą bus suremontuotos patalpos ir nupirkti 39 rinkiniai medicininės bei paliatyviosios pagalbos priemonių, partneriai parengs 4 metodines rekomendacijas dėl efektyvių šių paslaugų teikimo bei vykdys mokymo programas, į paliatyviosios pagalbos teikimo procesus įtrauks visuomenę, savanorius. Europos Sąjunga programos „Slaugos ir paliatyviosios pagalbos paslaugų plėtra pasienio regione“ finansavimui skyrė 986 691 EUR, projekto įgyvendinimo trukmė - 24 mėnesiai.

Ši publikacija buvo parengta padedant Europos Sąjungai. Už publikacijos turinį atsako tik VšĮ Klaipėdos medicininės slaugos ligoninė ir jis negali būti laikomas atspindinčiu Europos Sąjungos požiūrį.

Klaipėdos medicininės slaugos ligoninės informacija

 

http://eni-cbc.eu/lr/en
https://ec.europa.eu/info/index_en

Apie Klaipėdos medicininės slaugos ligoninės vykdomą projektą - publikacija Klaipėdos dienraštyje "Vakarų ekspresas" 2020 06 30
Straipsnį galite paskaityti čia http://www.ve.lt/naujienos/sveikata/sveikata/paliatyviosios-pagalbos-pletros-pasienio-regione-projektas-pirmieji-veiksmai-1810107/?fbclid=IwAR0UxjmE7zka4RSGOy8JjxEPDGgdgTrTvjJK9mZ8z9xLL1TmECdED7S00Qc 


 RENOVACIJA! 2020 m.liepos 8 d. startavo Klaipėdos medicininės slaugos ligoninės paliatyviosios pagalbos korpuso (K. Donelaičio g. 15 A) remonto darbai, finansuojami pagal ligoninės vykdomą projektą „Slaugos ir paliatyviosios slaugos paslaugų plėtra pasienio regione“ (Development of hospice and palliative care services in cross border territories). Rangovo – UAB „Išskirtinio būsto statyba“ - statybininkai iki rugpjūčio 10 d. turi atnaujinti paliatyviosios pagalbos korpuso koridorių ir palatų sienas, jas perdažydami ir iki pusės padengdami tarketu. Patalpų renovacija padės pagerinti paliatyviosios slaugos paslaugų kokybę.

Tai vienas iš Europos Sąjungos finansuojamo projekto „Slaugos ir paliatyviosios slaugos paslaugų plėtra pasienio regione“ (LT – RU -2-082) darbų. Pagal šį projektą du partneriai iš Lietuvos ir Rusijos – VšĮ Klaipėdos medicininės slaugos ligoninė ir Valstybinė Kaliningrado srities sveikatos apsaugos institucija “Miesto ligoninė Nr. 2”, kartu sieks pagerinti slaugos priežiūros paslaugų kokybę ir padidinti pacientų, abiejuose regionuose gaunančių slaugos priežiūros paslaugas, skaičių.
Projektas apima šiuos darbus: bus renovuojamos paliatyviosios pagalbos patalpos ir įsigyjama slaugos priežiūros įranga, bus parengtos 4 metodines efektyvios slaugos priežiūros rekomendacijos, vykdomos mokymo programos, visuomenės informavimo kampanija. Europos Sąjunga programos „Slaugos ir paliatyviosios pagalbos paslaugų plėtra pasienio regione“ finansavimui skyrė 986 691 EUR, projekto įgyvendinimo trukmė - 24 mėnesiai. Šis projektas vykdomas pagal Lietuvos-Rusijos tarpvalstybinio bendradarbiavimo programą 2014–2020 m. pasienio zonose, kuri finansuojama Europos Sąjungos lėšomis.

Ši publikacija buvo parengta padedant Europos Sąjungai. Už publikacijos turinį atsako tik VšĮ Klaipėdos medicininės slaugos ligoninė ir jis negali būti laikomas atspindinčiu Europos Sąjungos požiūrį.

Klaipėdos medicininės slaugos ligoninės informacija

http://eni-cbc.eu/lr/en
https://ec.europa.eu/info/index_en