Klaipėdos medicininės slaugos ligoninė

 
 

Sveikinimas 2018 12 21

Tegul meilė lydi Jūsų šeimą, jaukumas – Jūsų namus, o sėkmė – Jūsų darbus.

Džiaugsmingų šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų metų!

Klaipėdos medicininės slaugos ligoninės administracija  20181219_130027.jp


Padėkos 2019

Nuoširdus ačiū slaugos kolektyvui už mamos J. S. slaugą ir priežiūrą. Tokių darbščių bičių kaip III slaugos skyriuje dar neteko sutikti. Dėka skyriaus vedėjo Sauliaus Kazakevičiaus - nuostabaus, nuoširdaus, jautraus žmogaus - suburtas darnus kolektyvas. Linkiu visiems darbuotojams sėkmės tokiame kilniame, sunkiame darbe. Tegul juos lydi Dievo palaima, tebūnie visi sveiki ir laimingi. 

Su didžiausia pagarba - R. Z. 

Gerbiamai gydytojai Valdai Misiūnienei, vyresniajai slaugos administratorei Laimai Petniūnienei ir visam slaugos personalui nuoširdžiai dėkojame už mamytės E. R. rūpestingą gydymą ir priežiūrą.  Stiprybės Jums šiame atsakingame ir sunkiame darbe!  

Pagarbiai, E. R. šeima. 

Nuoširdžiai dėkojame už gydymą, gerą priežiūrą, gerą ir švelnų žodį gydytojai Valdai Misiūnienei, skyriaus vyr. slaugos administratorei Laimai. Petniūnienei, kineziterapeutui Laurynui Gečiui, visoms slaugytojoms ir jų padėjėjoms.  Tik kasdien lankantis šioje ligoninėje galima suvokti, kokį nepaprastai sunkų, bet kilnų darbą Jūs atliekate. Ačiū Jums. Visiems Jums daug sveikatos ir stiprybės.

Su pagarba, T. A. šeima

Nuoširdus ačiū ligoninės III skyriaus kolektyvui už mano gydymą, slaugą ir priežiūrą. Ačiū skyriaus vedėjui Sauliui Kazakevičiui, gydytojai D. Audickienei, vyr. slaugos administratorei Laimai, ačiū šaunioms, rūpestingoms slaugytojoms ir jų padėjėjoms, masažuotojai, kineziterapeutams už profesionalumą, mandagumą, pagalbą sunkiais atvejais. Sakau ačiū visiems skyriaus darbuotojams ir linkiu daug sveikatos, sėkmės darbe, asmeniniame gyvenime. 

A. J. 

Labai džiaugiuosi, kad mano mamą prižiūri rūpestingas personalas. Labai didelis ačiū gydytojai, kuri prižiūri ir rūpinasi, kad mama kuo greičiau sustiprėtų. Stebiuosi personalo - sesučių ir slaugučių - sugebėjimu pasirūpinti tokiu dideliu kiekiu ligoniukų, ir dar skirti jiems po meilų žodelį. Žodis gydo...Už tai ačiū gydytojai D. Audickienei ir visam kolektyvui.

Su pagarba, V. P. pacientės R. P. dukra

Pirmą kartą į Slaugos ligoninę patekau labai sunkios būklės. Dabar gydausi čia jau antrą kartą, III skyriuje. Visą laiką stebiuosi skyriaus personalo darbu. Dirbdami be galo sunkų, ne kiekvienam žmogui pakeliamą darbą, niekada nepraranda mandagumo, gerumo, šypsenų, kiekvienam ligoniui sugeba surasti švelnų, tik jam vienam skirtą žodį, o tai padeda išlaikyti psichologinę ramybę ir gerą nuotaiką. Esu nuoširdžiai dėkinga skyriaus vedėjui Sauliui Kazakevičiui, gydančiai gydytojai D. Audickienei už sveikatos atstatymą, gydymą, priežiūrą ir naujų vilčių suteikimą.  Taip pat dėkoju vyr. sesutei Laimai ir visoms sesutėms, jų padėjėjoms už profesionalumą, mandagumą, garbingumą ir visapusišką pagalbą sunkiais momentais.  Linkiu visiems skyriaus darbuotojams stiprios sveikatos ir sėkmės gyvenimuose. AČIŪ JUMS!

Su didžiausia padėka A. D.